Bewakingscamera's: aangiftetermijn verlengd tot 31 december 2021 - Watchguard Security

Bewakingscamera’s: aangiftetermijn verlengd tot 31 december 2021

Zoals in het verleden reeds meermaals gecommuniceerd via blog en sociale media. Eigenaars van één of meerdere bewakingscamera’s dienden een nieuwe aangifte te doen. Dit om te voldoen aan de herziene camerawetgeving van 21 maart 2007. Je kon dit via het onlineplatform http://www.aangiftecamera.be en dit tot uiterlijk 25 mei 2020.

Echter door technische problemen en het coronavirus is deze aangiftetermijn verlengd tot en met 31 december 2021.

 

 

Wat betekent dit concreet voor jou?

  • De aangifte dient steeds te gebeuren uiterlijk de dag voordat het bewakingscamerasysteem in gebruik wordt genomen.
  • Indien je echter op een technisch probleem stuit bij de aangifte van uw camerasysteem heeft u tot uiterlijk 31 december 2021 de tijd om dit alsnog te regelen.
  • Deze aangifteplicht geldt ook voor diegenen die hun camera’s onder de oude regeling nog hebben aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit).

 

Belangrijk

  • Je dient je camerasysteem jaarlijks te valideren. Zet hiervoor een reminder in uw agenda.
  • Elke wijziging die je uitvoert aan je bewakingscamera’s (bijplaatsen of verplaatsen) dien je door te geven via aangiftecamera.be.
  • Bij verandering van contactpersoon of verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden dien je dit te melden via ditzelfde platform.

 

 


Deze wetswijziging (wet van 8 juli 2020), die deze termijn verlengt tot 31 december 2021 is gepubliceerd in het Belgische staatsblad van 15 juli 2020 en is van kracht sinds 24 mei 2020.


 

 

Heeft u vragen inzake de camerawetgeving kan u terecht via volgende kanalen:

Onze support pagina

onder het topic Moet ik mijn camera’s aangeven en hoe doe ik dat?

 

 

via onze blogs

Bron: besafe.be