3 belangrijke punten bij bewakingscamera’s - Watchguard Security

3 belangrijke punten bij bewakingscamera’s

Moet ik aangifte doen van een camera?

Er zijn 3 belangrijke punten bij bewakingscamera’s waar u mee rekening dient te houden.  

Camera’s, ze zijn meer en meer een vertrouwd beeld in onze leefwereld geworden en niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.  Als we enkel maar kijken naar onze smartphones, dashcams, smart TV toestellen, …. Maar mag u een bewakingscamera zomaar aan uw gevel plaatsen om uw poort, voordeur of oprit te bewaken of om andere zaken te controleren?

Als uw bewakingscamera als doel heeft misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen of om overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen valt uw camera onder de camerawetgeving.

3 zaken waar u met moet rekening houden

Sinds de wetswijziging van 21 mei 2018 zijn er drie belangrijke zaken die u in acht moet nemen.  Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan sommen de belangrijkste punten even op:

  1. De aangifte van uw bewakingscamera’s
  2. U dient een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden
  3. U moet een pictogram te plaatsen aan de inkom van de gefilmde plaats

Over welke camera’s gaat het?

De camerawet is van toepassing op alle bewakingscamera’s zoals hierboven vermeld.

Wie moet zich in regel stellen?

  • Elke particulier die een camera plaats om de toegang van zijn woning of tuin te bewaken.
  • Iedere zaakvoerder die zijn etalage of winkelrekken wil bewaken.
  • Alle ondernemingen  die hun gebouwen of terreinen willen beschermen tegen diefstal, vandalisme, inbraak, …
  • Etc…

Uitzondering

Enkel de een natuurlijke persoon die de binnenkant van zijn privé woning uitrust met bewakingscamera’s voor persoonlijke en huiselijke doeleinden dient geen aangifte uit te voeren.

Meer weten betreffende bewakingscamera’s? Contacteer de specialisten van Watchguard Security.