Het pictogram camerabewaking - Watchguard Security

Het pictogram camerabewaking

Waarvoor dient het

Het pictogram camerabewaking heeft een informerende rol zodat er wordt voorkomen dat er heimelijk wordt gefilmd.  Het geldt dus als voorafgaande toestemming van de gefilmde persoon.  Of de camera’s nu zichtbaar zijn of niet ontslaat de verantwoordelijke niet van de verplichting om het pictogram duidelijk zichtbaar aan te brengen.

Welk pictogram mag ik gebruiken

Pictogram CCTV

 

Dit is in de camerawet vastgelegd zodat u niet mag vermelden wat u zelf verkiest.  Afhankelijk van de plaats van de camerabewaking gelden er specifieke regels voor de afmetingen van het pictogram doch u mag steeds kiezen om een groter pictogram te nemen dan het wettelijk minimum vereiste. De regel is dat alle personen die de plaats betreden het pictogram onmiddellijk moeten zien.

 

Welke vermeldingen dienen er op te staan

Sinds de recente wijziging van het KB van 28 mei 2018 dienen er bijkomende verplichte gegevens te worden vermeld.   We sommen even op:

 1. “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”
 2. De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking
 3. het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer, waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden
  • telefoonnummer is nieuw sinds het KB van 28 mei 2018
 4. in voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
  • is nieuw sinds het KB van 28 mei 2018
 5. in voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen
  • is nieuw sinds het KB van 28 mei 2018

Wanneer het gaat over ANPR camera’s of camera’s voor automatische nummerplaatherkenning dient de vermelding ANPR in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters toegevoegd te worden op het pictogram aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.

Waar te plaatsen

Vermits de zichtbaarheid van  de informatie het criterium vormt dient u alle publieke toegangen te voorzien van een pictogram.  Het dient zo aangebracht te zijn dat het onmiddellijk zichtbaar is zonder een inspanning te moeten doen om het terug te vinden., dus niet onderaan de deur geplaatst.

Wanneer te plaatsen

 • voor de nieuwe installaties onmiddellijk
 • bij bestaande installaties dienen de aanpassingen toegevoegd te zijn binnen de 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van het KB van 28 mei 2018.

Voor meer info het pictogram

Bron: http://www.besafe.be 

Meer weten betreffende dit pictogram of de camerawetgeving of bewakingscamera’s? Contacteer de veiligheidexperts van Watchguard Security.