Is draadloze branddetectie mogelijk en betrouwbaar? - Watchguard Security

Is draadloze branddetectie mogelijk en betrouwbaar?

Draadloze branddetectie is aangewezen in situaties waar het technische onmogelijk of niet toegelaten is om bekabeling aan te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan waardevolle historische gebouwen zoals:

  • kerken
  • beschermde monumenten
  • tijdelijke structuren
  • festivals

Draadloze branddetectie, de regelgeving

Samen met de opkomst van draadloze technologieën rijst uiteraard ook de vraag of draadloze branddetectie een haalbare kaart is. Technisch is dit perfect mogelijk en is dit ook reeds opgenomen in de NBN S21-100 addendum A1 van 2018.  Toch blijven er nog steeds een aantal belangrijke technische aandachtspunten voor draadloze branddetectie.  Deze punten worden zichtbaar in de risicoanalyse die de basis vormt van een goede brandpreventie.

De draadloze componenten en hun specificaties worden gedefinieerd in de NBN EN 54-25.  Deze richtlijn bepaalt onder andere het aantal repeaters en ontvangers dat noodzakelijk is voor de noodzakelijke garanties op een feilloze werking.

Garanties noodzakelijk

Vermits een branddetectiesysteem op elk moment 100% moet functioneren dient er vooraf een meting te worden uitgevoerd waarbij de zend- en ontvangstwaarden worden opgetekend.  Deze dienen mee vermeld te worden in het dossier. Een uitval van het systeem kan in noodsituaties letterlijk dodelijke gevolgen hebben en moet ten allen tijde worden voorkomen.  Hierom dient er bij de conceptie van het systeem dus rekening te worden gehouden dat bij het verlies van radio signaal of een niet werkende zender of interface er niet meer dan:

  • 32 componenten wegvallen
  • één functie verloren gaat
  • één brandcompartiment verloren gaat
  • 1600m² bewaakte oppervlakte verloren gaat
  • één detectiezone verloren gaat
  • een alarmzone verloren gaat

Als een signaal van de branddetectie de centrale niet bereikt, dan zit je met een bijzonder groot probleem. Ook een verstoring van de signalen – bijvoorbeeld door interveniërende zenders – moet absoluut vermeden worden. Een grondige meetstudie ter plaatse is voor het vermijden van dergelijke situaties bij draadloze branddetectie absoluut aan de orde en dient regelmatig te worden geëvalueerd.  Lees ook onze blog over professionele brandbeveiliging.

Investeren in batterijen

Een andere uitdaging voor branddetectie is de noodzakelijke elektrische voeding. Om de detectoren te laten functioneren zonder bekabeling, heb je nood aan batterijen. Deze batterijen moeten tijdig vervangen worden zodat je zeker bent dat de detectoren optimaal functioneren.

De levensduur van een batterij hangt af van talrijke omgevingsomstandigheden, onder andere de kracht waarmee de detector een signaal moet uitsturen om de centrale te bereiken. Dit elektriciteitsverbruik vereist de nodige opvolging en jaarlijkse investeringen in nieuwe batterijen.

Meer weten over de mogelijkheden en beperkingen van draadloze branddetectie? Contacteer de specialisten van Watchguard Security.