Is draadloze branddetectie mogelijk en betrouwbaar? - Watchguard Security

Is draadloze branddetectie mogelijk en betrouwbaar?

Samen met de opkomst van draadloze technologieën rijst uiteraard ook de vraag of draadloze branddetectie een haalbare kaart is. Technisch is dit perfect mogelijk. In België bestaat er evenwel nog geen wettelijke normering, wat betekent dat je geen conform draadloos systeem voor branddetectie kan realiseren. In de toekomst zal dit ongetwijfeld wel kunnen. Toch blijven er nog steeds een aantal belangrijke technische aandachtspunten voor draadloze branddetectie.

Draadloze branddetectie is aangewezen in situaties waar het technische onmogelijk of niet toegelaten is om bekabeling aan te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan waardevolle historische gebouwen zoals kerken, beschermde monumenten,…

Op Europees vlak bestaat er wel een richtlijn die draadloze technologie normeert. Deze richtlijn bepaalt onder andere het aantal repeaters en ontvangers dat noodzakelijk is voor de noodzakelijke garanties op een feilloze werking.

Garanties noodzakelijk

Deze garanties vormen op dit moment bij keuringsinstanties, overheden, brandweer en verzekeringsmaatschappijen nog het grote breekpunt voor draadloze branddetectie. Een detectiesysteem moet op elk moment 100% functioneren. Een uitval van het systeem kan in noodsituaties letterlijk dodelijke gevolgen hebben.

Als een signaal van branddetectie de centrale niet bereikt, dan zit je met een bijzonder groot probleem. Ook een verstoring van de signalen – bijvoorbeeld door interveniërende zenders – moet absoluut vermeden worden. Een grondige risicoanalyse voor het vermijden van dergelijke situaties is bij draadloze branddetectie absoluut aan de orde.

Investeren in batterijen

Een andere uitdaging voor branddetectie is de noodzakelijke elektrische voeding. Om de detectoren te laten functioneren zonder bekabeling, heb je nood aan batterijen. Deze batterijen moeten tijdig vervangen worden zodat je zeker bent dat de detectoren optimaal functioneren.

De levensduur van een batterij hangt af van talrijke omgevingsomstandigheden, onder andere de kracht waarmee de detector een signaal moet uitsturen om de centrale te bereiken. Dit elektriciteitsverbruik vereist de nodige opvolging en jaarlijkse investeringen in nieuwe batterijen.

Meer weten over de mogelijkheden en beperkingen van draadloze branddetectie? Contacteer de specialisten van Watchguard Security.