Bloemenresidentie - Watchguard Security

Bloemenresidentie

Bloemenresidentie

NAAM KLANT: Bloemenresidentie

Locatie:  Merksem

Periode realisaties:  

Brandbeveiliging appartementsgebouw

Aard van de opdracht

Om de veiligheid van de bewoners te garanderen werd onder leiding van de beheerraad en syndicus besloten om de gemeenschappelijke delen van het gebouw uit te rusten met een branddetectie installatie.

Mede door de hogere leeftijdscategorie van de bewoners, het hogere risico en de afnemende mobiliteit was een snelle detectie noodzakelijk en van levensbelang.

Met deze argumenten gaf de Algemene vergadering daarvoor, met grote meerderheid, het nodige budget vrij voor uitvoering.

 

Waarom Watchguard Security

Vermits dit een complexe materie betreft werd er na marktonderzoek besloten om met Watchguard security, die tevens over de nodige brandexperten beschikt, in zee  te gaan. Een bijkomend belangrijk argument was dat zij alles uit handen nemen en je als klant volledig ontzorgen. Zij doen de studie, conceptontwikkeling, bekabeling en uitvoering, kortom ‘sleutel op de deur’ als het ware aldus de syndicus.

 

Hoe aangepakt

Als Watchguad Security hebben wij na de nodige verkennende gesprekken, bezoek van de site en een diepgaande studie van het gebouw tevens mee de evacuatiewegen onder de loep genomen en deze mee opgenomen in het volledige concept.  Alle gemeenschappelijke delen zijn voorzien van automatische rookdetectie, handbrandmelders en de nodige evacuatiesirenes. Tevens zijn de nooddeuren voorzien van overwaking, zodat van het moment dat er iemand gebruik maakt van deze deuren, de verantwoordelijke automatisch wordt verwittigd.  Ook in geval van brand, storing of problemen wordt er automatisch een signaal verzonden naar de verantwoordelijke personen.

 

Voor ons als syndicus en raad van mede eigenaars is de 24 uren 7/7 dagen servicedienst een hele geruststelling.  Of dit nu voor informatie is, technische back-up of een interventie betreft, wij kunnen steeds rekenen op Watchguard Security als partner.

Heeft u vragen inzake brandveiligheid contacteer ons dan nu