Waarom is een goede risicoanalyse noodzakelijk? - Watchguard Security

Waarom is een goede risicoanalyse noodzakelijk?

Een goede risicoanalyse vormt het noodzakelijke fundament onder een passend systeem voor branddetectie. Elke werkgever moet deze wettelijk verplicht  opstellen. Deze verplichting past in de wetgeving omtrent welzijn op het werk. Een onderdeel van deze analyse richt zich op brandpreventie. Zij brengt alle mogelijke brandrisico’s in kaart op de arbeidsplaats. Deze risicoanalyse vormt voor een installatiebedrijf van branddetectiesystemen de basis om een technische conceptstudie uit te werken.

Het opstellen van een risicoanalyse vertrekt vanuit verschillende mogelijke scenario’s. Op die manier worden tal van risico’s, waaronder brandrisico’s, in kaart gebracht. Het is bovendien een dynamisch proces, waarbij de werkgever de opdracht heeft om zijn analyse wanneer nodig te actualiseren.

Risicofactoren evalueren

Wat betreft brandpreventie moeten in de risicoanalyse potentiële risicofactoren grondig geëvalueerd worden. Per ruimte moet bekeken worden of er een brandbare stof aanwezig is, of er eventuele ontstekingsbronnen zijn en of er extra zuurstoftoevoer aan de orde is. De aanwezigheid van deze drie factoren verhogen het risico op brand en vergroten de snelheid van verspreiding.

Concreet moet er gekeken worden met welke stoffen in een ruimte worden gewerkt, welke elektrische of andere installaties aanwezig zijn, hoeveel werknemers er in deze ruimte dagelijks aan de slag gaan, of de ruimte toegankelijk is voor bezoekers,… Mogelijke ontstekingsbronnen kunnen elektrisch van aard zijn, maar ook stralingswarmte, vlammen of hete oppervlaktes zijn belangrijke risicofactoren.

Basis voor technische conceptstudie

De uitgewerkte risicoanalyse vormt voor installatiebedrijven de basis om een technische conceptstudie uit te werken. Deze conceptstudie vertaalt het brandrisico naar het aangewezen brandbeveiligingsysteem inclusief de inplanting van branddetectoren, de keuze van type detectoren,…

Welke ruimtes moeten beveiligd worden en hoe gebeurt dit op de meest accurate manier? Zo is de keuze van type detectoren bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het soort producten dat in de ruimte wordt verwerkt of opgeslagen.

Brandrisico’s verkleinen

Het branddetectiesysteem heeft als opdracht om de geïdentificeerde brandrisico’s uit de risicoanalyse te verkleinen zodat het economisch en menselijk leed bij een eventuele brand tot een minimum wordt beperkt. Dat is een zeer belangrijke opdracht voor het branddetectiesysteem. Maar liefst 70% van de bedrijven die worden getroffen door een zware brand zijn na drie jaar failliet.

Reikwijdte risicoanalyse

De gevolgen van de risicoanalyse gaan veel verder dan uitsluitend de branddetectie. Ook het bepalen van evacuatiewegen, bouwkundige compartimentering, installatie van automatische blusmiddelen,… volgen uit de deze analyse.

Meer weten over het belang van een risicoanalyse voor het uitwerken van een systeem voor branddetectie? Contacteer de specialisten van Watchguard Security.