Mag je zomaar bewakingscamera’s installeren op de werkvloer?

Mag je zomaar bewakingscamera’s installeren op de werkvloer?

Er bestaan talrijke redenen voor een ondernemer om bewakingscamera’s te installeren op de werkvloer. Je mag evenwel niet voor elke reden bewakingscamera’s installeren en de camerabeelden bewaren. De bewakingscamera’s moeten bijdragen tot het bereiken van een welbepaald, gedefinieerd doel. Daarnaast gelden nog een aantal administratieve verplichtingen én is het belangrijk om je werknemers correct te informeren over de aanwezigheid van de bewakingscamera’s.

 

 

Wat zijn de mogelijke redenen?

Bewakingscamera’s op de werkvloer mogen slechts in zeer welbepaalde situaties worden geïnstalleerd. Bovendien moeten de camera’s noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken, er bestaan geen andere mogelijke manieren. De inzet van bewakingscamera’s mag bovendien niet buitensporig zijn. Als werkgever mag je bewakingscamera’s installeren om:

  • De veiligheid en gezondheid van de werknemers te controleren.
  • De goederen van je bedrijf te beschermen.
  • Het productieproces te controleren. Dit omvat het controleren, evalueren en verbeteren van de werking van de organisatie of de machines.
  • Om de prestaties van je werknemers te controleren.

Voor het controleren van de prestaties van je werknemers mag de camerabewaking slechts tijdelijk worden ingezet. Bovendien mag het cameramateriaal niet het enige bewijs zijn om een werknemer negatief te beoordelen.

 

Communicatie met de werknemers

Naast het gebruiken van de bewakingscamera’s voor een duidelijk doel, moet er ook helder over gecommuniceerd worden. De werknemers moeten weten wat het doel van de camerabewaking is, waar de bewakingscamera’s hangen én hoe lang de beelden bewaard blijven. Deze communicatie verloopt via de ondernemingsraad. Als deze niet aanwezig is, dan moeten de vakbondsafgevaardigden of de werknemers rechtstreeks ingelicht worden.

 

Wat met vermoedelijke fraude

De GDPR is in elk geval van toepassing en deze verordening voorziet in een informatieplicht van de verwerkingsverantwoordelijke.  Tevens wat betreft de camerawetgeving en CAO 68 kennen deze geen uitzonderingen toe voor het heimelijk gebruik van camera’s.

Als een werkgever dus beelden verkrijgt van een misdrijf d.m.v. verborgen camera’s dan is het aan de rechter om te beslissen of deze onregelmatig verkregen beelden als bewijs kunnen aanvaard worden of niet.  Tevens riskeert u ook om zelf vervolgd te worden omdat u in overtreding bent met zowel de GDPR, de camerawetgeving en de CAO 68.

Meer weten over het installeren van bewakingscamera’s op de werkvloer? Contacteer de veiligheidsexperts van Watchguard Security.