Wat zijn de mogelijkheden van bewakingscamera’s voor branddetectie? - Watchguard Security

Wat zijn de mogelijkheden van bewakingscamera’s voor branddetectie?

In principe kunnen bewakingscamera’s perfect ingeschakeld worden voor branddetectie. Daarbij onderscheiden we bewakingscamera’s die voor een dubbel doel kunnen worden ingezet – beveiliging én branddetectie – en camera’s die specifiek zijn ontwikkeld voor branddetectie. Zo bestaan er bijvoorbeeld thermische camera’s die warmtebeelden combineren met een gewoon visueel beeld.

Wanneer je een gewone bewakingscamera wilt inschakelen voor branddetectie dan moet het gaan om een hogeresolutiecamera die scherpe beelden aflevert aan de recorder. Met behulp van aangepaste software worden de inkomende beelden geanalyseerd met het oog op brand- en rookontwikkeling.

In het geval van specifieke camera’s voor branddetectie gebeurt de analyse van de inkomende beelden al meteen in de camera. Wanneer rook of een brand wordt gedetecteerd, geeft de camera meteen zelf een signaal naar de brandcentrale.

In de realiteit functioneren beide systemen perfect, wettelijk biedt het evenwel onvoldoende zekerheid. Een branddetectiesysteem moet in alle omstandigheden kunnen functioneren. Als bij het gebruik van gewone bewakingscamera’s voor branddetectie de netwerkrecorder uitvalt – bijvoorbeeld door brand -, dan valt meteen ook het volledige systeem van branddetectie weg. Dat is uiteraard niet aanvaardbaar. Wanneer het camerasysteem wordt uitgerust met functiebehoudende kabels, dan bereik je al meer technische bedrijfszekerheid.

Zekerheden inbouwen

In België bestaat voor branddetectie met bewakingscamera’s nog geen regelgevend kader. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden mag de techniek worden toegepast, mits akkoord van alle betrokken partijen waaronder de verzekeringsmaatschappij. Denk daarbij aan kerken, atria of historische gebouwen waar onmogelijk een klassiek branddetectiesysteem kan of mag worden geplaatst. Ook in vliegtuighangars waar veel stof- en rookontwikkeling is met hete uitlaatgassen, biedt branddetectie op basis van camera’s veelbelovende toepassingsmogelijkheden.

Branddetectie met behulp van bewakingscamera’s is technisch in volle ontwikkeling. Wij verwachten dat in de toekomst een wet- en regelgevend kader zal volgen.

Meer weten over de mogelijkheden van bewakingscamera’s voor branddetectie? Contacteer de specialisten van Watchguard Security.