Welke brandblusser heb ik nodig? - Watchguard Security

Welke brandblusser heb ik nodig?

Welke brandblusser heb ik nodig en wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze?

Dat is een belangrijke vraag die we ons moeten stellen alvorens tot een aankoop over te gaan.

Blustoestellen zijn toestellen die specifiek ontwikkeld zijn om beginnende branden te blussen. Omdat zij moeten voldoen aan de EN3 norm en het BENOR keurmerk dragen garandeert dit dat je beschikt over een degelijke brandblusser. Het blusvermogen van deze toestellen is bepaald door deze testen.

 

 

Nut van een brandblusser

Draagbare blustoestellen zijn zeer waardevol in de beginfase van een brand en mogen niet ontbreken in een woning of pand.

Ze dienen voornamelijk om snel en accuraat een kleine brand te beheersen of doven en om de vluchtweg te vrijwaren. Voor het blussen van een grote brand zijn ze niet meer geschikt.

Draagbare blustoestellen zijn dus in eerste instantie interventiemiddelen bij beginnende branden. Zij worden door de personen die de brand ontdekken ingezet om de brand te bestrijden in de beginfase, te beperken en uitbreiding te voorkomen. Belangrijk is echter dat men ook weet hoe met een brandblustoestel om te gaan wil dit effectief zijn.

Voor de residentiele markt en kantooromgeving zullen veelal brandblustoestellen van de klasse A en B toegepast worden.

 

Type brandhaarden

Er bestaan verschillende klassen van brandhaarden afhankelijk van het type brandbaar materiaal.

 

 

 

 

  • Klasse A     Vaste stoffen                    hout, papier, textiel, …
  • Klasse B     Vloeistoffen                      olie, benzine, stookolie, aceton, verven, …
  • Klasse C     Gassen                               propaan, butaan, aardgas
  • Klasse D     Brandbare metalen        ijzervijlsel, aluminiumpoeder, magnesium
  • Klasse E     Elektrische branden       schakelkasten, elektrische toestellen
  • Klasse F     Oliën en vetten                vetten en oliën voor frituren

 

Soorten brandblussers

water

Water is geschikt voor het blussen van klasse A branden. Toevoegingen aan het water kunnen het blusvermogen echter verbeteren.

schuimblussers

Deze werken met water en zijn geschikt voor klasse A en B branden. Omdat het schuim zich over het oppervlakte van de brand verspreidt wordt deze verstikt. Zij hebben een werkingsbereik van 2 tot 4 meter afhankelijk van de fijnheid van de sproeistraal. Tevens heeft een schuimblusser een kleine nevenschade. Dit soort blussers kan niet gebruikt worden bij hoogspanning.

poederblussers

Er bestaan verschillende soorten poederblussers maar de twee meest voorkomende zijn de blussers voor de klasse A,B en C. Ook wel ABC blussers genoemd. De andere zijn de BC blussers ofwel deze voor de klasse B en C. Ze beschikken over een blusafstand tot 4 meter. Ze veroorzaken een chemische reactie met de brand waardoor deze kan uitdoven doch veroorzaken veel nevenschade door het poeder dat zich verspreid.

Tevens dient u rekening te houden dat bij het gebruik van een poederblusser in een gesloten ruimte er een plotse vermindering van het zicht zal optreden wat de evacuatie kan hinderen. De voorkeur dient hierdoor gegeven te worden aan schuimblussers die dit nadeel niet hebben.

CO2 blussers

Deze zijn zeer geschikt voor het blussen van B en C branden. Kortweg geen vaste stoffen. Ze hebben een veel kleiner blusvermogen dan bluspoeders en een max. blusafstand van 1,5m. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren ervan omdat je vrieswonden kan oplopen. De temperatuur bedraagt -78°C. Een CO2 blusser veroorzaakt geen nevenschade omdat hij de zuurstof wegneemt.  Hierdoor zijn ze ook goed inzetbaar voor schakelkasten en elektrische apparaten.

Natte chemicaliën

Dit type blusmiddel is ontworpen voor klasse F branden en beter geschikt dan schuim, poeder of CO2 blussers. Ze kunnen echter ook gebruikt worden voor klasse A en B branden maar hebben een minder blusvermogen hiervoor.

Blusdeken

Brand- of blusdekens zijn onmisbaar in elke woning. Ze zijn ontworpen om beginnende branden in de kiem te smoren. Dit kan gaan van kleine elektrische apparaten tot personenbranden maar ze zijn niet geschikt voor friteusebranden. Bekijk hier de video hoe wel een frituurbrand te blussen. (bron Testaankoop)

 

Onderhoud van brandblussers

Brandblustoestellen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door een vergunde onderneming. Deze kijken na of het toestel nog in goede staat is, of het dient hervuld te worden of opnieuw gekeurd.

 

Waar brandblussers plaatsen?

Een brandblusser voor een woning is dus zeker geen overbodige luxe.

  • Voorzie minstens één blusser van 6L per 150m² per verdieping in je woning.
  • Installeer steeds een brandblusser in de buurt van de uitgang.
  • Wat betreft de keuken voorzie je best een ABF blusser. Deze heeft dezelfde eigenschappen als een schuimbrandblusser en is ook speciaal geschikt voor het blussen van vet- en bakoliën.

 

Overzicht blusmiddelen

 

Meer informatie over de mogelijkheden om je woning brandveilig te maken? Contacteer de veiligheidsexperts van Watchguard Security.