Hoe maak ik mijn bedrijf brandveilig en wat zijn de verplichtingen? | Watchguard Security

Hoe maak ik mijn bedrijf brandveilig en zijn er boetes als ik dat niet doe?

Je bedrijf brandveilig maken, is absoluut geen vrijblijvende opdracht. Zo gelden er voor bedrijfsleiders een aantal wettelijke verplichtingen, waardoor je bij nalatigheid strafrechtelijke vervolging riskeert. De belangrijkste bron voor wetgeving in deze materie vormt de Codex Welzijn op het werk. Deze codex bevat alle uitvoeringsbesluiten van een wet van 1996 die het welzijn van werknemers garandeert bij het uitvoeren van hun werk. Daarnaast staan er ook een aantal verplichtingen vermeld in het zogeheten ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).

 

Verdere richtlijnen omtrent brandpreventie bij bedrijven vinden we in Titel 3 van de Codex welzijn op het werk. Deze richtlijnen gelden voor alle bedrijfslocaties. We lijsten de belangrijkste verplichtingen op:

 

 • Opstellen van een risicoanalyse

Elk bedrijf moet een risicoanalyse opmaken voor brandgevaar. Deze risicoanalyse moet een specifiek aantal elementen in kaart brengen zoals:

 • De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand.
 • De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties
 • De aard van de activiteiten
 • De grootte van de onderneming of inrichting
 • Het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of inrichting
 • De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting
 • De ligging en de bestemming van de lokalen
 • De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats
 • De werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen

 

De analyse beschrijft de waarschijnlijke brandscenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen bij een eventuele brand. De risicoanalyse vraagt regelmatige aanpassing, telkens wanneer een specifiek element van de risicoanalyse wijzigt.

 

 • Oprichten van een brandbestrijdingsdienst

De brandbestrijdingsdienst moet binnen de onderneming zorgen dat een eventuele brandmelding effectief wordt uitgevoerd en op de correcte manier wordt opgevolgd. Beginnende brandjes kunnen eventueel bestreden worden. Een andere taak vormt een veilige evacuatie, in afwachting van de tussenkomst van de hulpdiensten. Verder moet de brandbestrijdingsdienst de hulpdiensten toegang verschaffen tot het bedrijf en de hulpdiensten naar de brand leiden. Ook heeft de brandbestrijdingsdienst de opdracht om mee te werken aan de risicoanalyse en moet deze risicovolle situaties signaleren die mogelijk kunnen leden tot een brand.

 

 • Bijkomende verplichtingen

Bijkomende verplichtingen omvatten het opstellen van een brandevacuatieplan, het nemen van brandpreventiemaatregelen, het laten installeren van automatische branddetectie, het voorzien van middelen om een beginnende brand veilig en doelgericht te bestrijden, het vergemakkelijken van de interventies van de hulpdiensten, periodieke controle en onderhoud, opstellen van een intern noodplan en opstellen van een brandpreventiedossier.

 

Meer weten over brandveiligheid bij bedrijven? Contacteer de veiligheidsexperts van Watchguard Security.