Wat zijn de belangrijkste types van detectoren bij brandbeveiliging?

Wat zijn de belangrijkste types van branddetectoren bij brandbeveiliging?

Branddetectoren behoren tot de belangrijkste componenten van een systeem voor brandbeveiliging. Het zijn de detectoren die bij brand- of rookvorming de nodige signalen of informatie moeten doorsturen naar de brandcentrale. Er bestaan verschillende soorten branddetectoren, waarbij elke detector zijn eigen meet- en analysemethodiek heeft. In deze blog zetten we de belangrijkste types van branddetectoren op een rij.

 We onderscheiden binnen brandbeveiliging vier hoofdcategorieën van detectoren: puntdetectoren, vlamdetectoren, beamdetectoren en aspiratiedetectoren.

1. Puntdetectoren

Puntdetectoren kunnen in principe niet buiten gebruikt worden. Er bestaan verschillende soorten puntdetectoren:

  • Optische detectoren: deze detectoren meten met behulp van lichtverstrooiing in de spiegelkamer de rookdeeltjes in de lucht. Wanneer deze een bepaald niveau overschrijden, wordt een alarmsignaal gegeven.
  • Ionische detectoren: deze detectoren werken op basis van radioactieve isotopen. Wegens de milieubelasting worden deze amper nog gebruikt.
  • Thermische detectoren: deze detectoren geven een alarmsignaal bij een bepaalde temperatuuroverschrijding.
  • Thermovelocimetrische detectoren: naast de temperatuur meten deze detectoren ook de snelheid van een eventuele temperatuurtoename.
  • Multicriteriadetectoren: deze detectoren combineren meerdere werkingsprincipes in één detector. Deze detectoren bieden heel wat flexibele programmeringsmogelijkheden.

 2. Vlamdetectoren

Vlamdetectoren zijn geschikt voor tochtige en vochtige omgevingen, waaronder ook buitentoepassingen en detectie op grotere hoogtes.

Deze detectoren meten geen rook of warmte, maar ‘kijken’ naar een eventuele vlammenhaard met behulp van infrarood en/of ultraviolet licht. Het spreekt voor zich dat dit ook nadelen biedt, bijvoorbeeld bij een verdoken vlammenhaard achter een obstakel.

3. Beamdetectoren

Beamdetectoren zijn geschikt voor het beveiligen van grote oppervlaktes, zoals grote logistieke gebouwen, hangars en magazijnen. Met behulp van een zender en ontvanger kunnen deze detectoren met infraroodbarrières een lengte van 100 à 200 meter bewaken. Elke rij vervangt dus meerdere puntdetectoren waardoor de bekabelingskost aanzienlijk verminderd. Deze techniek is geschikt voor hoge ruimtes zoals bijvoorbeeld atriums waarbij er dan op verschillende hoogten wordt gedetecteerd.  We noemen dit intermediaire plaatsing van de detectoren..

Binnen deze categorie bestaan verschillende systemen. Bijvoorbeeld: één zender met één ontvanger, maar ook één zender met zeven ontvangers.

Bij steeldecks bestaat er een risico op verstoring van het systeem door de opwarming van het onderdak. Dit leidt op warme dagen tot trillende lucht, waardoor de lichtstraal verdeeld wordt.

4. Aspiratiedetectoren

Aspiratiedetectoren maken heel fijngevoelige detectie mogelijk. Er wordt via geperforeerde buizen een luchtstaaltje aangezogen dat vervolgens in een ‘rookkamer’ geanalyseerd wordt.

Deze flexibele techniek kan in zeer veel gevallen worden toegepast, ook in ruimtes van meer dan twaalf meter hoog. Ook plaatsen waar vorkheftrucks eventuele beamdetectoren zouden verstoren, kunnen met aspiratiedetectoren worden uitgerust. Ook voor liftschachten is deze techniek ideaal.

Welk type van branddetectoren is geschikt?

Welke type van branddetectoren het meest geschikt is voor een bepaalde ruimte, is afhankelijk af van talrijke factoren. Deze factoren hangen samen met de aard en de inrichting van de ruimte, maar ook met het gebruik van de locatie (bijvoorbeeld: opslag van producten of aanwezigheid van specifieke technische installaties).

De juiste branddetectoren kunnen uitsluitend bepaald worden door een gecertificeerde brandexpert op basis van een uitgebreide risicoanalyse.

Meer weten over de verschillende types detectoren voor brandbeveiliging? Contacteer de specialisten van Watchguard Security.